maarifpərvər

maarifpərvər
<ər. maarif və fars. . . . pərvər> bax maarifçi 1-ci mənada. Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nömrəsindən ilin axırınadək yığıb kitab bağlayırlar. C. M.. Qəzetin naşiri Məmmədağa Şaxtaxtlı maarifpərvər, xeyirxah və mütərəqqi bir adam olmuş(dur). M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • maarifpərvərlik — bax maarifçilik 1 ci mənada. Heyf, səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini üstlərinə götürüb rəyasətlik iddiasındadırlar. F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maarifpərəst — <ər. maarif və fars. . . . pərəst> bax maarifçi 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maarifpərəstlik — bax maarifçilik 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərhəngcu — f. elm və maarif ardınca gedən; maarifpərəst …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həmfikir — is. və sif. <fars. həm və ər. fikr> Eyni fikirdə olan, fikirləri, görüşləri, rəyləri bir olan; həmrəy, həmməslək, məsləkdaş. Həmfikir adamlar. Onlar bu məsələdə həmfikirdirlər. – Gəl bu hicran dərdini Nima, çəkək bir yerdə biz; Həmfikir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maarifçilik — is. 1. Maarifi yayma, maarif tərəfdarı olma; maarifpərvərlik. «Bahadır və Sona» kimi lirik bir əsərdə də ədib öz maarifçilik fikirlərini davam etdirir. M. A.. 2. tar. XVII XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII XIX əsrlərdə Rusiyada feodalizmi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mollanəsrəddinçilər — cəm «Molla Nəsrəddin» məcmuəsi ətrafında toplanan mütərəqqi, maarifpərvər şair və yazıçılar. Mollanəsrəddinçilər ilə füyuzatçıların ideya mübarizəsi. Mollanəsrəddinçilərin ədəbiyyat tarixindəki rolu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naşir — is. <ər.> Kitab və s. nəşr edən adam. Qəzetin naşiri Məmmədağa Şaxtaxtlı maarifpərvər, xeyirxah və mütərəqqi bir adam olmuşdur. M. İ.. Naşiri əfkar köhn. – hər hansı bir siyasi təşkilata, ittifaqa, idarəyə aid olan və onların fikir və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəxnə — is. <fars.> 1. Yıxıq, dağınıq yer, çökmüş yer. 2. məc. Zərər, ziyan. Rəxnə salmaq – çaxnaşma salmaq, qarma qarışıqlıq salmaq, vəlvələ qopartmaq. İlahi rəxnə salmasın; Bu qurğu, dövrana, deyin. A. Ə.. Rəxnə vurmaq (yetirmək) – ziyan vurmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”